OSP – PROJEKT


OSPnaStrazySrodowiska.com.pl


OSP na straży środowiska to ogólnopolski projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w ramach przedłużenia projektu Elektryczne Śmieci. Jest on skierowany do wszystkich jednostek OSP w całej Polsce. Jego główna idea opiera się na zbiórce elektrycznych śmieci oraz niestandardowej edukacji ekologicznej. Mieszkańcy społeczności lokalnej mogą oddać do strażnicy elektrośmieci, które trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania. W zamian strażacy ochotnicy otrzymają środki finansowe na szkolenia lub zakup sprzętu np. nowoczesnych hełmów bojowych.

Zyskuje:

  • lokalna wspólnota – pozbywa się niebezpiecznych odpadów bezpiecznie, bezproblemowo i bezpłatnie
  • strażacy-ochotnicy dostając środki do wykorzystania na nowy sprzęt lub szkolenia
  • środowisko naturalne – elektryczne śmieci trafią do recyklingu, dzięki czemu odzyskuje się z nich cenne surowce i materiały
  • społeczeństwo – przekazując elektryczne śmieci do remizy mamy pewność, że trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania i nie spowodują zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i gleby. 

Uroczysta inauguracja projektu OSP na straży środowiska  odbyła się 10 stycznia 2023 r. w siedzibie OSP Wesoła. Jako pierwsze do projektu przystąpiły OSP Wesoła z Warszawy, OSP Grzegorzew z Wielkopolski oraz OSP Międzyrzec Podlaski z woj. lubelskiego

Integralnym elementem projektu  jest edukacja ekologiczna, ze szczególnym naciskiem na zagadnienie selektywnej zbiórki ZSEiE. Turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art, konkursy eko to tylko niewielka zapowiedź zajęć, z których będą miały okazje skorzystać  Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie oraz społeczności lokalne.  

 

Projekt OSP na straży środowiska wyróżnia się zasięgiem, celem oraz olbrzymim potencjałem rozwoju. W Polsce funkcjonuje 16 000 remiz OSP, w których działa ponad 700 000 członków.  

 

Materiały do pobrania:

  • Logotyp OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA