O nas

Fundacja Odzyskaj Środowisko powstała w 2011 roku. Naszym statutowym celem jest promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenie  świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE).

Priorytetem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem  tematu selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzimy działania lokalne, regionalne i o szerszym zasięgu, działając na terenie całego kraju. Aktywnie rozwijamy naszą fundację i wprowadzamy ją na coraz wyższy poziom. Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem. Przez lata pracy zaufało nam wielu partnerów, a grono naszych kontrahentów stale się powiększa. Razem realizujemy nasze wspólne cele.

W ramach naszych akcji:

  • Opracowujemy i pilotujemy programy edukacyjne dedykowane dla gmin, szkół, przedszkoli i innych placówek
  • Prowadzimy lekcje edukacyjne w szkołach i poza nimi
  • Prowadzimy kampanie informacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe
  • Organizujemy konkursy i inne akcje promujące ekologię
  • Prowadzimy kursy, wykłady, seminaria, konferencje i warsztaty o tematyce ekologicznej
  • Współorganizujemy festyny, bale charytatywne, akcje dobroczynne
  • Uruchamiamy punkty informacyjne
  • Wspieramy lokalne inicjatywy społeczne związane z celami działania naszej fundacji
  • współdziałamy z organami władzy, administracji, organami służby zdrowia, innymi osobami prawnymi bądź fizycznymi
  • współdziałamy bądź wspieramy inne Fundacje lub Stowarzyszenia, których cele statutowe są zbieżne z działalnością naszej Fundacji

Dokumenty fundacji