Współpraca

Dla miast i gmin

Oferujemy Państwu współpracę w ramach edukacji ekologicznej, budowania świadomości i promowania postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z wybraną grupą odpadów.  Jesteśmy partnerem firmy MB Recycling, która zapewnia systemowe rozwiązania w zakresie ZSEiE i realizację obowiązku prawidłowego zagospodarowania elektrycznych śmieci pochodzących z gospodarstw domowych.

Współpracującym z nami gminom i miastom zapewniamy:

  • Materiały informacyjne promujące zbiórkę elektrycznych śmieci (plakaty, ulotki)
  • Organizację mobilnych i stacjonarnych zbiórek elektrycznych śmieci we wskazanym przez samorząd terminie
  • Transport zebranego sprzętu do Zakładu Przetwarzania MB Recycling
  • Potwierdzenie przeprowadzonej zbiórki na terenie gminy wraz z Kartą Przekazania Odpadu

Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko w Waszym mieście i gminie!

Dla szkół i przedszkoli

W ramach naszej Kampanii Edukacyjnej „Szkolne Centrum Recyklingu” opracowaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne dla wzbogacenia podstawy programowej. Nasze propozycje przygotowane są dla wszystkich nauczycieli, którzy przekazują wiedzę dotyczącą ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki odpadami. Realizacja proponowanych aktywności nie zajmuje dużo czasu, wystarczy jedynie część lekcji, mogą one też służyć jako powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Dla uczestników Kampanii Edukacyjnej organizujemy także zbiórki zużytych baterii czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oferujemy bezpłatne pojemniki na zużyte baterie wraz z plakatami, pomożemy w organizacji zbiórki ZSEiE, zapewniając odbiór zgromadzonych odpadów.

Poprzez kampanię Szkolne Centrum Recyklingu pragniemy połączyć edukację u najmłodszych z zaangażowaniem rodziców, mieszkańców gminy i władz oraz stworzyć możliwości legalnego pozbycia się elektrycznych śmieci oraz zużytych baterii. Wierzymy, że takie działania  przyniosą realne efekty recyklingowe, a także wpłyną na  budowanie świadomości kolejnych pokoleń!

Włącz z nami system zbierania odpadów w przedszkolu i szkole!

Dla firm i instytucji

Ekologiczne rozwiązania do swojej działalności wprowadza się już do wszystkich firm, urzędów czy instytucji. Jeśli potrzebują Państwo wdrożyć tę praktykę także w swojej firmie – oferujemy wsparcie edukacyjne na temat postępowania z elektrycznymi odpadami. Oferujemy także organizację zbiórek baterii i elektrycznych śmieci, zapewniając odbiór i dokumenty poświadczające prawidłowe przekazanie odpadów uprawnionemu podmiotowi.

Naturalne środowisko zależy od tego, co zrobimy tu i teraz.

Już dziś zacznijmy wspólnie dbać o naszą czystą, zdrową przyszłość!

Zainteresowała Cię nasza propozycja? Zróbmy coś razem!