Polski Instytut ESG

Polski Instytut ESG tworzy zespół specjalistów z kilkunastu wiodących branż o wieloletnim doświadczeniu. Instytut został powołany przez Fundację Odzyskaj Środowisko, by realnie wspierać firmy oraz miasta w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Dyrektywa dot. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive), nazywana w skrócie CSRD, nakłada na określone spółki obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Firmy, planując model biznesowy muszą uwzględnić cele zrównoważonego rozwoju w obszarze ESG, w którym E (environmental) obejmuje zagadnienia środowiskowe, S (social) społeczne i G (governance) ładu korporacyjnego.

Od 2025 r. raportowanie ESG obejmie duże przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na rynkach unijnych, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników, a przy tym spełniają wymóg przychodów i bilansu. W następnych latach, katalog firm się rozszerza. 

W kolejnych latach będą to już wszystkie firmy, spełniające odpowiednie kryteria związane z liczbą pracowników oraz wielkością bilansu i przychodów. Warto mieć na uwadze, że również mniejsze firmy występujące w tzw. łańcuchu wartości powinny mieć własną strategię ESG oraz raport, które będą kluczowe dla współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, jak też w wielu przetargach na terenie Polski i UE.

Co oferuje Polski Instytut ESG?

Do stworzenia strategii i raportu ESG zgodnie z wymogami prawnymi konieczny jest audyt przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach kluczowych dla ESG. W ramach Instytutu przeprowadzimy Cię przez najważniejsze kroki raportowania ESG.

Dla kogo jest Polski Instytut ESG?

Polski Instytut ESG powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Kompleksową ofertę kierujemy do dużych firm z obowiązkiem raportowania zgodnego z wymogami CSRD; firm w łańcuchu dostaw; funduszy inwestycyjnych, grup kapitałowych, spółek międzynarodowych oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju. 

FAQ

….

Skontaktuj się z nami:

Kinga Rodkiewicz

+48 519 354 844

[email protected]

Marcelina Aniśkiewicz

+48 789 375 529

[email protected]

Weronika Michalska

+48 662 953 980

[email protected]