Polska Stolica Recyklingu

Program Polska Stolica Recyklingu jest realizowany w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Jego główną ideą jest wzrost świadomości ekologicznej oraz propagowanie właściwych postaw na rzecz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.