System Zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI

System Zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI

System Zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI to nowy projekt firmy MB Recycling, będącej nie tylko zakładem przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ale także aktywnym organizatorem samego procesu zbierania odpadów elektrycznych od mieszkańców, firm i instytucji. ELEKTRYCZNE ŚMIECI to kontynuacja i rozwinięcie kampanii Świadomość i Możliwość. System koncentruje się na współpracy z samorządami w zakresie tworzenia dla mieszkańców miast i wsi łatwo dostępnych form zbierania elektrycznych śmieci. Są to:

  • Stałe punkty zbiórki
  • Zbiórki elektrycznych śmieci – mobilne (tzw. wystawki) i stacjonarne
  • Kontenery na drobny sprzęt RTV/AGD/IT
  • Odbiór indywidualny bezpośrednio od mieszkańców

Więcej informacji na stronie: www.elektrycznesmieci.pl