Ule z recyklingu i otwarcie miejskiej pasieki w Kraśniku

Ule z recyklingu i otwarcie miejskiej pasieki w Kraśniku

Co dają nam pszczoły? Jak tym pożytecznym owadom żyje się w miastach? Jakie zalety mają ule z recyklingu? I wreszcie: jak przekszatłcić zużyte i niepotrzebne sprzęty w niecodzienne prace plastyczne? Na te i inne pytania, Fundacja Odzyskaj Środowisko odpowiedzi udzielała w Kraśniku w czasie uroczystej inauguracji miejskiej pasieki. Charakterystyczne ule z recyklingu stanęły na dachu  Centrum Kultury i Promocji, jako efekt projektu realizowanego wspólnie przez miasto, MB Recycling, organizację odzysku Biosystem oraz Fundację Odzysakj Środowisko.  

ELEKTRYCZNE ŚMIECI I CZERWONY POJEMNIK

Kraśnik jest jednym z 40 miast Polski, na ulicach którego pojawiły się nowoczesne czerwone pojemniki przeznaczone na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 50 cm. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na utylizację tego rodzaju odpadów, ale i ich przetworzenie i ponowne zawrócenie wielu cennych surowców do obiegu.

Fundacja Odzyskaj Środowisko znalazła sposób na wykorzystanie części odzyskanych materiałów: ule z recyklingu! „Dziękując kraśniczanom za zaangażowanie na rzecz selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci, spełniamy swoje zobowiązanie, że elektryczne śmieci zamieniamy w ule.

Cieszymy się, że możemy zaprezentować praktyczny wymiar recyklingu udowadniając, że zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można nadać drugie życie, nawet tak niezwykłe jak ule dla pszczół” – podkreśla Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Uroczyste otwarcie miejskiej pasieki odbyło się w niezwykle ciepłej atmosferze i nie zabrakło tego, co powinno towarzyszyć takiemu wydarzeniu. Były pszczoły krainki poznające swoje nowe domostwo, mistrz ceremonii – pszczelarz Krzysztof Żejma oraz pełen atrakcji, festyn rodzinny, podczas którego na uczestników czekały wyjątkowe niespodzianki.

ROBIMY SZTUKĘ ZE… ŚMIECI

Otwarciu pasieki towarzyszyły warsztaty trash-art, w czasie których setki kabelków, guzików z klawiatur komputerowych i inne elektryczne śmieci zostały zamienione przez kraśnickich młodych artystów w „kosmiczne” prace plastyczne. Za kartki posłużyły płyty procesorowe z recyklingu dekoderów, za plastelinę – „gwiezdny pył z przetworzonych lodówek. Warsztaty sztuki z elektrycznych śmieci zwieńczono pasowaniem uczestników na „Strażnika Czerwonego Pojemnika”. „Wierzymy, że poprzez taką formę pracy z dziećmi i młodzieżą, ich świadomość ekologiczna będzie się wzmacniać. Nie można bowiem zapominać, że elektryczne śmieci to także odpady niebezpieczne. Nie można ich wyrzucać do koszy przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Gdy te wszystkie, tak potrzebne nam, urządzenia zasilane na prąd elektryczny, akumulatory czy baterie przestaną już spełniać swoją przydatność, musimy pożegnać się z nimi w sposób przyjazny środowisk” – mówi Karolina Kędzierska z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Projekt Elektryczne Śmieci stawia sobie za cel edukację ekologiczną na rzecz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kraśniczanie mogą również korzystać z innowacyjnej platformy edukacyjnej: Szkolnego Centrum Recyklingu.