33 czerwone pojemniki na małą elektronikę na osiedlach Torunia

33 czerwone pojemniki na małą elektronikę na osiedlach Torunia

Urząd Miasta Torunia w dniu 26 października 2020r. podpisał porozumienie o współpracy z firmą MB Recycling na uruchomienie Systemu Zbierania Elektrycznych Śmieci w Toruniu. System złożony m.in. z czerwonych pojemników umożliwi mieszkańcom wygodny sposób na pozbycie się niebezpiecznych odpadów jakimi jest zużyty drobny sprzęt elektryczny
i elektroniczny. W tym celu na terenie trzech spółdzielni mieszkaniowych już w październiku tego roku pojawią się przy boksach śmietnikowych czerwone pojemniki.

Blisko i bezpiecznie

Ideą projektu System Zbierania Elektrycznych Śmieci jest stworzenie możliwości mieszkańcom Torunia, aby blisko ich domu mogli bezpiecznie pozbyć się zalegającego starego sprzętu elektronicznego czy elektrycznego. Cieszymy się, że jako „Miasto przyjazne swoim mieszkańcom” możemy udostępnić kolejne narzędzie służące segregacji śmieci – jest to cenne uzupełnienie naszego systemu komunalnego w dodatku zupełnie bezkosztowe dla miasta – podkreślił prezydent Michał Zaleski. Gród Kopernika od kilku lat nieustannie plasuje się na coraz wyższych pozycjach
w ogólnopolskich rankingach polskich miast. Rozwój gospodarki, efektywne wykorzystanie funduszy europejskich, inwestycje w infrastrukturę techniczną – to niewątpliwie atuty miasta, które dzięki pojemnikom na elektryczne śmieci staje się jeszcze bardziej smart. Jesteśmy organizatorem systemu zbierania i zagospodarowania „Elektryczne śmieci” m.in. w Dębicy, Starachowicach, Krośnie, Częstochowie i Świdniku. Toruń jest pierwszym miastem w północnej Polsce, z którym nawiązaliśmy współpracę – powiedział Bartłomiej Hajduk właściciel MB Recycling. Toruń jako nowoczesny ośrodek miejski otrzymuje wiele wyróżnień, m.in. w sferze architektury miejskiej, iluminacji obiektów, promocji i reklamy. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi miasto może się także pochwalić nagrodami w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody a czerwone pojemniki mają za zadanie wzmocnić jeszcze ten wizerunek w praktyczny sposób.

Dla mieszkańców pojemniki są najwygodniejszą i najprostszą możliwością pozbycia się zużytego, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wszelkimi normami, a przede wszystkim bez szkody dla środowiska naturalnego. 

W pierwszej kolejności 33 pojemniki zostaną wstawione na terenie:

 • Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie – 8 lokalizacji:
  1. Konstytucji 3-go Maja 20C,
  2. Wyszyńskiego 14,
  3. Konstytucji 3-go Maja 13,
  4. Bolta 6,
  5. Wyszyńskiego 17,
  6. Kusocińskiego 18,
  7. Witosa 4G,
  8. Witosa 11.
 • Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo – 10 lokalizacji:
  1. Rydygiera 20,
  2. Rydygiera 30-32,
  3. Rydygiera 25-27,
  4. Łyskowskiego 37,
  5. Łyskowskiego 24,
  6. Dziewulskiego 8,
  7. Dziewulskiego 20-24,
  8. Dziewulskiego 27,
  9. Niesiołowskiego 26,
  10. Piskorskiej 13.
 • Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 15 lokalizacji:
  1. Żelazna 11-11a, Wybickiego 16-16D,
  2. Wybickiego 22 – 22E,
  3. Wybickiego 19-19C,
  4. Małachowskiego 28-28A,
  5. Kołłątaja 4-4C, Legionów 51-51B,
  6. Grudziądzka 55-57B, Grudziądzka 59-61A,
  7. B. Głowackiego 2,
  8. PCK 21-25, Kilińskiego 12-18,
  9. Przy Kaszowniku 31,
  10. Bażyńskich 2-8,
  11. Tuwima 10,
  12. Kraszewskiego 38 A-D,
  13. Gałczyńskiego 53-55,
  14. Słowackiego 110,
  15. Szosa Okrężna 6-6C.