Cykl życia elektrycznych śmieci

Cykl życia elektrycznych śmieci

Co dzieje się z elektrycznymi śmieciami, kiedy trafią do odpowiednich punktów zbiórki.

cykl życia elektrycznych śmieci
Cykl życia elektrycznych śmieci

Wyprodukowane urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane są obrotu poprzez punkty sprzedaży np. sklepy i hurtownie. Ze sklepu sprzęty trafiają do naszych domów, gdzie z upływem czasu zużywają się i stają elektrycznymiśmieciami. Elektryczne śmieci powinny być oddane do punktu zbierania lub do sklepu (przy zakupie nowych urządzeń), gdzie segregowane i odpowiednio przechowywane. Następnie elektryczne śmieci transportowane są do specjalistycznego zakładu przetwarzania. W zakładzie, w zabezpieczonych warunkach odbywa się demontaż, który polega na usunięciu składników lub części zawierających substancje niebezpieczne, oddzieleniu części nadających się do ponownego wykorzystania i rozłożeniu urządzeń na drobniejsze elementy składowe nadające się do dalszego przetwarzania. Szkodliwe substancje są unieszkodliwiane, a przydatne i cenne surowce odzyskiwane. Na ostatnim etapie „cyklu życia”, pozyskane surowce wtórne wykorzystywane są w produkcji materiałów do kolejnych nowych urządzeń i elementów.

Podstawowym celem recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych, Elektronicznych i oświetleniowych jest redukcja szkodliwego oddziaływania na środowiska oraz najbardziej efektywne odzyskanie cennych surowców wtórnych. Dzięki procesom recyklingu np. szklane drzwiczki pralki mogą być przerobione na praktyczną miskę żaroodporną, a odzyskane i przetworzone włókna karbonowe posłużą do produkcji wytrzymałych żagli czy namiotów. Ze zużytych telefonów komórkowych można odzyskać tak cenne metale jak: złoto, platynę, srebro oraz miedź. Plastikowe elementy odzyskane ze zużytej lodówki posłużą do produkcji np. kołpaków samochodowych.

Najbardziej efektywny jest recykling zużytego oświetlenia – dzięki nowoczesnej technologii, aż 90% elementów i surowców ze zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej lampy. Ilość produkowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i ilość użytkowanych przez nas baterii stale rośnie. To dlatego MUSIMY razem zadbać o prawidłowe zagospodarowanie takich urządzeń i baterii po zakończeniu ich użytkowania. Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wykształcimy w sobie odpowiednie NAWYKI.