Dlaczego pszczoły żądlą?

Dlaczego pszczoły żądlą?

Pszczoły nie żądlą… warto o tym pamiętać! Do użądlenia dochodzi wyłącznie wtedy, gdy pszczoła poczuje się zaatakowana. Żądło, w które zaopatrzone są jedynie  pszczele samice, połączone jest z gruczołem wytwarzającym jad, dlatego użądlenie jest bolesne.

Dla pszczoły, użądlenie kończy się śmiercią, a to ze względu na jego budowę:  posiada  haczyki, które uniemożliwiają jego wyjęcia ze skóry ofiary.

Pamiętaj, że pszczoły zainteresowane są zbieraniem pyłku i nektaru, a żądła używają w ostateczności.

#beeinopole #ulzrecyklingu #pasiekawsercuopola