Edukacja, ekologia, technologia. Inauguracja współpracy!

Edukacja, ekologia, technologia. Inauguracja współpracy!

Politechnika Świętokrzyska podpisała umowy o współpracy z jedną z największych firm w dziedzinie przetwarzania elektrycznych śmieci, MB Recycling oraz działającą na rzecz ekologii Fundacją Odzyskaj Środowisko. Na mocy zawartych porozumień studenci zyskają możliwość odbycia staży i praktyk w najnowocześniejszych zakładach przetwarzania. Dodatkowo, umowy przewidują wspólne prowadzenie projektów badawczych dotyczących procesów recyklingu, specjalistyczne kursy, przygotowywanie wspólnych wydarzeń oraz propagowanie postaw proekologicznych. Organizatorzy zapowiadają szereg niespodzianek, a wśród nich łaziki marsjańskie i unikatowe ule z recyklingu!

Łączymy siły… i umysły!

Wybór daty rozpoczęcia współpracy nie był przypadkowy. „22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który zwraca uwagę na konieczność działań proekologicznych podejmowanych przez różne podmioty: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, ale także szkoły i uczelnie wyższe. Jako Politechnika przyłączamy się do obchodów tego wyjątkowego święta inaugurując współpracę z MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko. Jestem przekonany, że pozwoli to naszym studentom zobaczyć i poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w branży przetwarzania. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna i przyniesie obustronne korzyści” – mówi Profesor Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Nauka, biznes, ekologia

„W ramach współpracy otwieramy drzwi naszych zakładów zlokalizowanych w całej Polsce dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy podzielić się naszym know-how, zaprezentować najnowocześniejsze instalacje w Polsce np. jedyną w kraju instalację do przetwarzania tonerów, ale należy podkreślić, że działania obejmą także wspólne projekty badawcze. Studenci będą mieli okazję przełożyć teorię na praktykę” – mówi Bartłomiej Hajduk, prezes MB Recycling. „Nauka, biznes i ekologia są dziś ze sobą bardzo mocno powiązane, dlatego warto działać na wielu obszarach, mając na uwadze także to, że coraz więcej przedsiębiorstw realizuje założenia społecznej odpowiedzialności biznesu” – dodaje.

Zaproszenie na … Księżyc

Podpisaniu umów o współpracy towarzyszy ogłoszenie niezwykłego konkursu. Znana z oryginalnych inicjatyw ekologicznych Fundacja Odzyskaj Środowisko zaprasza studentów do wzięcia udziału w konkursie na zbudowanie łazika z recyklingu. Konkurs, w którym do wygrania jest 10 tysięcy złotych, polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu łazika marsjańskiego przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci. Do przygotowania projektu studenci otrzymają pełną listę materiałów, które wcześniej zostały poddane recyklingowi w profesjonalnych zakładach przetwarzania. Wśród nich odnaleźć można kable, transformatory, wyrzutnie katodowe, układy scalone, laminaty, wtyczki energetyczne czy tworzywa sztuczne. W sumie uczestnicy mogą wykorzystać kilkadziesiąt różnych materiałów. Komisja konkursowa będzie oceniać pomysłowość studentów, ich kreatywność i nieszablonowość. Jury będzie zwracać szczególną uwagę na to, czy części przetworzone pełnią istotne funkcje w pojeździe.

Lądowanie na dachu

Na mocy współpracy rozpoczętej z Politechniką, już w maju na dachu uczelni „wylądują” ule w części wykonane z materiałów z recyklingu, które staną się domem dla kilkudziesięciu tysięcy pszczół wyjątkowo łagodnej rasy kraińskiej. „Oprócz charakterystycznych czerwonych uli, na Politechnice staną również tablice informacyjne poświęcone zagadnieniom recyklingu elektrycznych śmieci, konieczności selektywnej zbiórki odpadów oraz ochronie pszczół” – mówi Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko. „W najbliższym czasie, jak tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli, planujemy wspólne wydarzenie w ramach którego odbędzie się uroczysta inauguracja pasieki miejskiej, prezentacja zespołów konkursowych i założeń koncepcyjnych łazików marsjańskich, wystawy: Trash Art oraz Wehikuł Czasu, wykłady, warsztaty oraz zbiórka ZSEiE. Zapowiada się niezwykle owocna współpraca” – dodaje.