EKO – ŻYCIE

EKO – ŻYCIE


Zepsute narzędzia elektroniczne i elektryczne są odpadami niebezpiecznymi. Telewizory, lodówki czy telefony są zbudowane z podzespołów, które w swoim składzie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, rtęć, kadm – wyrzucone ze zwykłymi odpadami stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia. Pozbywając się zużytego telefonu czy lodówki warto poszukać miejsc, gdzie można je bezpiecznie oddać taki sprzęt.

Zobacz materiał :