Elektroodpady – fakty i mity

Elektroodpady – fakty i mity

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA DOT. POSTAW POLAKÓW I POLEK WOBEC ELEKTROODPADÓW ZREALIZOWANEGO NA ZLECENIE RLG PRZEZ AGENCJĘ BADAWCZĄ ZYMETRIA.

  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 78% Polek i Polaków nabyło nowy sprzęt elektroniczny.
  • Tylko 43% sprzętu elektronicznego wymienionego na nowy w ostatnim roku trafiło do prawidłowej utylizacji.

Wiemy, że elektroodpady zawierają cenne surowce oraz mogą skazić środowisko…

87% badanych uważa, że elektroodpady zawierają cenne i rzadkie surowce, które mogą być odzyskane i ponownie użyte.

88% respondentów wie, że elektroodpady zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i życia, a nieprawidłowo zagospodarowane mogą skazić środowisko.

… a mimo to nie wszyscy je segregujemy.

66% respondentów zadeklarowało, że segreguje elektroodpady.
79% badanych ma świadomość obowiązku ich segregacji.
17% respondentów uważa, że nie wytwarza elektroodpadów.
55% badanych nie wiedziała, że elektroodpadów nie można wrzucać do 5 frakcji.

24% respondentów rozpoznało prawidłowo wszystkie przedstawione im elektroodpady. Problematyczne okazały się drobne przedmioty, takie jak:

  • jednorazowe e-papierosy (wskazane jako elektroodpady przez 49% respondentów)
  • pendrive’y (wskazane jako elektroodpady przez 64% respondentów)
  • grające kartki i książeczki (wskazane jako elektroodpady przez 41% respondentów)
  • zabawki zawierające elektronikę (wskazane jako elektroodpady przez 62% respondentów).

…ale niektórzy źle segregują elektroodpady, mimo że mają tego świadomość.

34% badanych przyznaje, że źle zutylizowało wyrzucane elektroodpady.

Odpady, które najczęściej trafiają w nieodpowiednie miejsce, to:

  • kable – 26%
  • ładowarki – 19%
  • słuchawki – 19%

Magazynujemy elektroodpady w domu zamiast oddać je do recyklingu.

64% respondentów magazynuje niepotrzebne lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne.
21% badanych wskazało na magazynowanie telefonów.
20% respondentów magazynuje laptopy i ładowarki.

Narzekamy na niewygodę przy segregowaniu elektroodpadów…

19% respondentów uważa, że punkty zbiórki znajdują się zbyt daleko.
14% badanych nie jest w stanie samodzielnie przewieźć elektroodpadów.

… chociaż nie wiemy, jakie punkty zbiórki elektroodpadów są dostępne.

50% badanych nie wiedziało, że może oddać elektroodpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
67% respondentów nie miało świadomości, że może oddać drobne elektroodpady w wielkopowierzchniowym sklepie, który sprzedaje sprzęt elektryczny i elektroniczny.
57% badanych nie miało pojęcia, że może oddać elektroodpady w każdym sklepie w chwili zakupu nowych sprzętów tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Jeśli segregujemy elektroodpady, robimy to głównie ze względu na środowisko.

48% badanych wskazało troskę o środowisko naturalne jako główną motywację do segregowania elektroodpadów
31% respondentów boi się zanieczyszczenia środowiska
17% badanych boi się rosnących kosztów pozyskiwania surowców
7% – tylko tylu respondentów zadeklarowało strach przed grzywną jako powód segregowania elektroodpadów.


O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Zymetria w okresie VIII-IX 2023 r. i obejmowało: badanie jakościowe (N=20) oraz badanie ilościowe online na reprezentatywnej próbie mieszkańców i mieszkanek Polski (N=1000) w wieku 18-64 lata.

Badanie zrealizowano na zlecenie RLG, w ramach publicznych kampanii edukacyjnych RLG Relectra Polska O.O. SEiE S.A. Więcej informacji o jego wynikach oraz materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji elektroodpadów znajdują się na www.elektro3000.pl

Zeskanuj i dowiedz się, gdzie wyrzucić elektroodpady

www.elektro3000.pl

SEGREGUJ ODPADY