Jesteśmy gotowi na system kaucyjny

Jesteśmy gotowi na system kaucyjny

Podsumowanie Kongresu Miast i Biznesu. Kaucja-Edukacja- Środowisko

8 marca 2024 r. w Centrum Kulturowo-Naukowym w Łodzi ponad 600 przedstawicieli ze świata biznesu, samorządów terytorialnych i świata nauki debatowało na temat systemu kaucyjnego i edukacji ekologicznej. Główne wnioski: system kaucyjny jest realny, a jego efektywność i transparentność będą bazować na nowych technologiach z dziedziny IT, logistyki i recyklingu. Skuteczna edukacja ekologiczna pozwoli uzyskać 77% zbiórki odpadów opakowaniowych w 2025 roku i 90% w 2029 roku.

Polacy chcą kaucji – nawyki do zmiany

Zgodnie z badaniem ARC Rynek i Opinia z 2022 r. 88 proc. Polaków wyraziło aprobatę wobec pomysłu wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. Natomiast badanie przeprowadzone przez Insight Lab pokazało, że aż 64 proc. Polaków chce jak najszybszego wprowadzenia systemu kaucyjnego. Jest to jasny sygnał, że troska o środowisko naturalne jest nam – jako społeczeństwu- bliska i podchodzimy do niej coraz bardziej odpowiedzialnie.

„System kaucyjny może wystartować z różnymi prędkościami. Od nas – konsumentów – będzie on wymagał zmiany pewnych przyzwyczajeń i wyrobienia sobie nowych, na przykład w miarę regularnego oddawania opakowań do sklepu”

– podkreślał Filip Piotrowski, Ekspert ds. GOZ z UNEP/GRID-Warszawa

Polacy dostrzegają zalety efektywnego systemu kaucyjnego w postaci nawet 90% poziomu zbiórki butelek PET, puszek i butelek szklanych wielokrotnego użytku, czego przykładem są Niemcy. Z drugiej strony system kaucyjny to także spadek emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zużycia paliw kopalnych.

„Wraz z rozwojem systemu kaucyjnego będziemy świadkami zmian w otaczającym nas świecie odpadowym i tym związanym z opakowaniami zwrotnymi. Powstaną kluczowe dla systemu nowoczesne centra liczenia wykorzystujące sortery optyczne, ale ewoluować będą także sposoby wykorzystania recyklatu. Dziś, z jednej butelki PET możemy otrzymać kilka produktów finalnych, które nie muszą być wcale butelką”

– mówi Pawel Kozieł, dyrektor ds. technologii i R&D MB Group

Rozwiązania są dostępne

W czasie Kongresu Miast i Biznesu, uczestnicy mieli okazję zobaczyć Strefę Wystawienniczą, która obejmowała wszystkie elementy systemu kaucyjnego. Wprowadzający opakowania na napoje objęte kaucją zaprezentował dedykowane butelki z oznakowaniem systemu kaucyjnego, wysokością kaucji oraz informacją o niezgniataniu. Kolejne stanowiska to zwrotomaty oraz punkt ręcznej zbiórki, następnie IT, logistyka, centrum liczenia, instalacje do przetwarzania, recyklat i powtórne wykorzystanie.

„Debata o tym, czy system kaucyjny jest nam potrzebny jest już za nami. Podobnie jak dyskusja, kiedy zacznie on obowiązywać. „PolKa” zaprezentowała w Łodzi rozwiązania obejmujące wszystkich interesariuszu systemu kaucyjnego. Jesteśmy gotowi na 1 stycznia 2025 roku”

– podkreśla Marcel Rakowski, Prezes „PolKa” – Polska Kaucja

Edukacja kluczowym priorytetem

Rozwiązania podobne do systemów kaucyjnych są nam znane z czasów PRL-u, co nie zwalnia nas z obowiązku edukacji. Konsumenci powinni mieć przekonanie, że kaucja to nie tylko pieniądze do odzyskania, ale także ich realny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

„Sama kaucja, nawet najlepiej zeskalowana, może okazać się niewystarczającym motywatorem, by konsument zwrócił opakowanie. Istotna jest świadomość dlaczego powinien to zrobić i jakie to niesie za sobą korzyści. Istotne będzie także to, by konsumenci mieli poczucie, że zwrot opakowań objętych kaucją jest tak samo łatwy, jak ich zakup”

– podsumowuje Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko

Kongres Miast i Biznesu. Kaucja – Edukacja – Środowisko odbył się 8 marca 2024 r. w Łodzi. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Odzyskaj Środowisko. Partnerami merytorycznymi: Carrefour i InPost. Kongres patronatem honorowym objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.