Kampania „Świadomość i Możliwość”

Kampania „Świadomość i Możliwość”

Kampania Świadomość i Możliwość została zainicjowana w 2011 r. Jej główną ideą i hasłem przewodnim jest działanie w dwóch kierunkach: Świadomość i Możliwość. Udział w Kampanii Świadomość i Możliwość wzięło kilkadziesiąt gmin i szkół z woj. świętokrzyskiego. Obecnie kampania jest kontynuowana w nowym kształcie w ramach systemu zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI.

  • Główną ideą i hasłem przewodnim Kampanii jest działanie w dwóch kierunkach:
  • Świadomość – to działania edukacyjne – szkolenia dla urzędników gminnych, lekcje ekologiczne, publikacja artykułów edukacyjnych, wystąpienia w mediach i popularyzacja tematyki elektrycznych śmieci

Możliwość – to stworzenie praktycznej możliwości selektywnego przekazania odpadów elektrycznych przez mieszkańców – tworzenie punktów zbiórki, organizacja akcji zbierania
Tylko połączenie tych dwóch elementów skutkuje:

  • realnym efektem ekologicznym w postaci ilości przekazanego zgodnie z prawem sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • ograniczeniem powierzchni dzikich wysypisk
  • zmniejszeniem ilości sytuacji, gdy elektryczne śmieci trafiają na ogólny śmietnik lub zalegają w domach

Udział w Kampanii Świadomość i Możliwość wzięło kilkadziesiąt gmin i szkół z woj. Świętokrzyskiego. Obecnie kampania jest kontynuowana w nowym kształcie w ramach systemu zbierania ELEKTRYCZNE ŚMIECI: www.elektrycznesmieci.pl