Kopalnia (nie tylko złota). Jakie frakcje odzyskujemy z elektrośmieci?

Kopalnia (nie tylko złota). Jakie frakcje odzyskujemy z elektrośmieci?

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne powinny trafić do recyklingu w profesjonalnych zakładach przetwarzania. Jest to istotne nie tylko, ze względu na niebezpieczne substancje, które znajdują się w elektroodpadach (rtęć, kadm, nikiel), ale także z uwagi na cenne substancje i pierwiastki, które możemy z nich odzyskać. Przykładowo, z jednej tony zużytych telefonów komórkowych jesteśmy w stanie zawrócić na rynek 130 kg miedzi, 3,5 kg srebra i 340 g złota. Do tego dochodzą także tworzywa sztuczne.

Elektrośmieci, czyli…?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to zużyte, uszkodzone lub przestarzałe urządzenia elektryczne i elektroniczne. Najprostsza definicja mówi, że elektroodpady to wszystko to, co działało na prąd lub baterie. Katalog elektrycznych śmieci jest niezwykle obszerny i obejmuje duże sprzęty AGD (np. lodówki, pralki, piekarniki), małogabarytowe sprzęty (elektronarzędzia, sprzęt informatyczny, zabawki elektroniczne itp.), a także mniej standardowe urządzenia jak np. tomografy czy ciśnieniomierze.

Metale, szkło i tworzywa sztuczne

Odzyskiwanie surowców z e-odpadów ma wiele zalet, w tym redukcję wydobycia nowych surowców, ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach, a także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie ryzyka uwolnienia toksycznych substancji do gleby i wód. Pozyskiwanie bogactw naturalnych, wiąże się z emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeniem środowiska.

Główne surowce, odzyskiwane z elektrośmieci to:

  • metale – takie jak srebro, złoto, pallad, miedź i inne. Ich odzysk pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i ograniczenie potrzeby pozyskiwania nowych surowców,
  • plastik – recykling plastiku pomaga w zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych i ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska,
  • szkło – elementy szklane doskonale poddają się recyklingowi, szkło nie traci swych właściwości, a jakość uzyskanego surowca nie ulega pogorszeniu,
  • komponenty elektroniczne- z elektrośmieci można odzyskać funkcjonujące podzespoły, które mogą być ponownie wykorzystane w innych urządzeniach.

Recykling ZSEiE przynosi również korzyści ekonomiczne. Ponowne wykorzystanie surowców pozwala ograniczyć koszty produkcji w porównaniu z korzystaniem z nowych. Ponadto, może generować nowe miejsca pracy w tej branży Odpowiedzialne i efektywne przetwarzanie elektrośmieci poprzez przetwarzanie i ponowne wykorzystanie wartościowych surowców jest kluczowym elementem zrównoważonego zarządzania odpadami i ochrony środowiska.

Źródło:

  • https://elektrosmieci.pl/co-to-sa-elektrosmieci/
  • https://dzienniknaukowy.pl/planeta/elektroodpady-dlaczego-recykling-elektrosmieci-jest-tak-wazny
  • https://tech.wp.pl/utylizacja-elektrosmieci-jak-to-sie-odbywa-i-czy-recykling-elektrosmieci-sie-oplaca,6849113459149664a
  • https://www.programczystapolska.pl/artykul/elektrosmieci-cenne-czy-niebezpieczne-odpady1/
  • https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7847-ElektroEko-raport-elektrosmieci-2019.pdf