Elektryczne Śmieci. Akcja: SEGREGACJA

Elektryczne Śmieci. Akcja: SEGREGACJA

Góra śmieci Polskę szpeci

Z roku na rok, ilość odpadów komunalnych produkowanych w Polsce, wzrasta. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2019 w naszym kraju wyprodukowaliśmy 11,3 mln ton śmieci, zaś w roku ubiegłym ilość ta wzrosła do 13,1 mln ton[1]. Utrzymująca się tendencja wzrostowa, niepokoi i wymaga konkretnych działań między innymi ukierunkowanych na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja odpadów? Czym są elektryczne śmieci? Co zrobić z tymi odpadami szczególnie stwarzającymi zagrożenie dla środowiska naturalnego? Warsztaty ekologiczne pod hasłem „Natura(lnie) w Zabrzu” odbyły się 16 września – wspólnie z uczniami szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak być eko.

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2020,1,21.html

Segregacja śmieci w pigułce

Wybierając się na wycieczkę chociażby dolasu, nierzadko zamiast grzybów, znaleźć możemy tam… dzikie wysypiska śmieci. Takie wysypiska nie tylko szpecą, ale i stwarzają olbrzymie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Śmieci wyrzucane na trawę, zalegające w zbiornikach wodnych i wszędzie tam, gdzie nie powinny się w ogóle znaleźć, uwalniają całą gamę szkodliwych substancji chemicznych. Substancje te nie tylko niszczą ekosystem, ale i niepostrzeżenie „wracają” z powrotem do człowieka w postaci całej gamy chorób. Astma, alergia, choroba obturacyjna płuc  – to tylko niektóre z nich. Aktualnie w naszym kraju obowiązuje jednolity system segregacji. I tak, niezależnie od tego czy jesteśmy aktualnie w Kielcach, w Warszawie czy w innym mieście, miasteczku i wsi na mapie Polski, odpadów pozbywamy się w oparciu o ten sam wzór. Oto on:

„Plastik, metal i tetrapaki w ŻÓŁTYM koszu mieszkają.

Szklane śmieci – ZIELONY kosz zasilają.

Papier wyrzuć do NIEBIESKIEGO.

Bioodpady do BRĄZOWEGO.

Reszta śmieci, co do recyklingu się już nie nadają – w CZARNYM koszu mieszkają.

Jest jeszcze jedne POJEMNIK CZERWONY – na ELEKTRYCZNE ŚMIECI.

Wszakże każdy Polak wie, że nie wyrzuca się ich, jak leci”.

Elektryczne Śmieci  – rozpraw się z nimi w zgodzie z naturą

Elektryczne Śmieci są szczególne i wyjątkowe i to, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – są niezwykle niebezpieczne. Zawarte w nich substancje, takie, jak szereg metali ciężkich – kadm, ołów, nikiel, to prawdziwa „bomba atomowa”. Jedna mała świetlówka czy bateria, skutecznie potrafi zatruć aż 400 m3 wody! Ale ten rodzaj odpadów ma jedną ogromną zaletę – zawarte są w nich liczne surowce wtórne, których wykorzystanie stanowi prawdziwy potencjał recyklingu na miarę XXI wieku! Gdzie zatem wyrzucić baterie, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny? Czerwony Pojemnik – oto odpowiedź. Pojemniki są idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym  łatwe i szybkie pozbywanie się Elektrycznych Śmieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu śmieci tego rodzaju poddawane są kompleksowemu recyklingowi, a wszystko, co może zostać z nich odzyskane, ponownie trafia na rynek. W efekcie zmniejsza się produkcja zalewających świat, tworzyw sztucznych czy też rezerwa złóż naturalnych metali, pozostaje nietknięta. Warto pamiętać o tym, gdy już staniemy przed problemem odpowiedniego pożegnania się ze zużytymi Elektrycznymi Śmieciami.

Skuteczna edukacja ekologiczna?

Pogadanka, wykład, prelekcja – te metody pracy nierzadko uczniom mogą kojarzyć się z … nudą. Nic bardziej mylnego! Bo choć oparte są na słowie, to połączone z ciekawym pokazem, doskonale nadają się do kształtowania świadomości ekologicznej u młodych ludzi. 16 września na Arenie w Zabrzu Fundacja Odzyskaj Środowisko spotkała się z uczniami zabrzańskich szkół podstawowych i średnich. Warsztaty ekologiczne dały uczniom możliwość przeniesienia się w czasie i zobaczenia historii polskiej fotografii i telefonii komórkowej, w pigułce. Ponadto młodzież zobaczyła drogę od „domowego gracika do super sprzęcika”. Nasi gości na własne oczy ujrzeli całą gamę surowców wtórnych, jakie powstają po recyklingu zużytych baterii oraz sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Pokaz pozwolił ukazać proces recyklingu, jako coś bardziej namacalnego i bezpośrednio dotyczącego każdego z nas. Spotkanie z uczniami odbyło się w wyjątkowej scenerii, czyli na zabrzańskiej Arenie Zabrze. Miejsce to, które dotychczas kojarzyło się z zaciętymi rozgrywkami sportowymi, niechaj kojarzy się także z ekologią. W końcu każdy z nas pragnie cieszyć oko zieloną trawą, przypominającą swą intensywnością, murawę stadionu. Jest na to sposób: z Elektryczne Śmieci dbajcie o środowisko, a zielone i  ładne będzie wokół wszystko 😊.