Najlepszy jest Polimiód! Miodobranie z pasieki z recyklingu

Najlepszy jest Polimiód! Miodobranie z pasieki z recyklingu

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba wraz z przedstawicielami Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz RLG Polska i studentami odwirowali miód z pięciu uli z recyklingu. Pasieka edukacyjna stanęła na Uczelni w ramach projektu Elektryczne Śmieci i ma przypominać o potrzebie selektywnej zbiórki elektroodpadów oraz roli pszczół w przyrodzie.

Pszczoły na Kampusie

Charakterystyczne ule z czerwonymi daszkami i oryginalnym wykończeniem korpusów zamieszkują łagodne pszczoły krainki.

„Okazuje się, że studenci mogą się od pszczół wiele nauczyć. Począwszy od pracowitości, znakomitej organizacji czasu, podziału ról w zespole, przez efektywną i skuteczną komunikację, na sprawności i skuteczności działania kończąc. Pszczoły mogą być idealną motywacją dla studentów do nauki i zdobywania nowych umiejętności”

Kinga Rodkiewicz, Fundacja Odzyskaj Środowisko

W każdym ulu mieszka około 40 tysięcy pszczół, co daje łącznie 200 tys. owadów.

Edukacja na słodko

Przy okazji miodobrania studenci, pracownicy Uczelni oraz mieszkańcy Kielc mieli okazję do samodzielnego odsklepiania, wirowania i degustacji Polimiodu, ale także wzięli udział w warsztatach z tworzenia świec z wosku pszczelego. Dodatkowo, Monika Wyciechowska z RLG Polska przypomniała Uczestnikom o potrzebie selektywnej zbiórki elektrośmieci i czerwonych pojemnikach, które rozlokowane są na terenie Kielc.

Miodobranie zostały zorganizowane przez Fundację Odzyskaj Środowisko, Politechnikę Świętokrzyską, organizację odzysku RLG Polska w ramach projektu Elektryczne Śmieci.

ZOBACZ TAKŻE

Polimiód – badania miodu z miejskiej pasieki z recyklingu w Kielcach

Na czerwonym szlaku

Pszczoły na dachu Politechniki czyli Światowy Dzień Pszczół 2021