Obrostka letnia –  Dama w pantalonach

Obrostka letnia – Dama w pantalonach

Obrostkę letnią łatwo rozpoznać po bardzo owłosionych odnóżach tylnych. Wygląda jakby nosiła spodnie, dzięki tak dużej ilości włosków może transportować dużo pyłku do swojego gniazda.  Obrostka uwielbia niezarośniętą piaszczystą glebę, buduje korytarze w ziemi. Tam składuje pokarm dla swoich larw (pyłek pomieszany ze śliną i nektarem). Jej życie jest krótkie, ale bardzo pracowite. Kolejne pokolenie wychodzi dopiero w następnym roku, gotowe do kontynuacji istnienia całego gatunku. Tę piękną pszczołę znajdziecie w miejscach, gdzie występują rośliny astrowate i piaszczysta ziemia.

 Ciekawostka: Obrostka i inne dzikie pszczoły nie używają żądła w obronie gniazda. Tą cechę mają owady społeczne tj.: pszczoła miodna, osa pospolita, szerszenie, klecanki.