Pierwsze Wat-y popłynęły – studenci zbudowali mikroinstalacje OZE z recyklingu

Pierwsze Wat-y popłynęły – studenci zbudowali mikroinstalacje OZE z recyklingu

Panele fotowoltaiczne z recyklingu posłużyły do budowy dwóch mikroinstalacji OZE: pierwsza stanie przy Politechnice Poznańskiej, druga na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Obie są w stanie wytworzyć prąd, który pozwoli zagotować wodę w czajniku elektrycznym czy naładować telefon. Mikroinstalacje OZE powstały w ramach konkursu ogłoszonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku RLG Relectra Polska w ramach projektu Elektryczne Śmieci.

Niczym na pustyni – pomiary paneli

Wszystkie panele fotowoltaiczne z recyklingu zostały poddane szczegółowym badaniom. 21 lipca, w samo południe gdy temperatura powietrza sięgała 34 stopni, studenci Politechniki Poznańskiej, za pomocą kamery Fluke TI25 przeprowadzali pomiary termowizyjne.

„Celem pomiaru było uchwycenie ogólnego rozkład temperatury i szukanie punktów podejrzanych o występowanie tak zwanych hotspotów – uszkodzonych fragmentów panelu o wyższej temperaturze. W celu wyeliminowania odbić, pomiary wykonywano pod różnym kątem oraz z obu stron panelu. Następnie umieszczano kamerę w odległości 1 metra i obserwowano punkt w którym podejrzewano występowanie hot-spotów” – mówi Krzysztof Dziarski, opiekun koła naukowego Electronus.

Na podstawie termogramów stwierdzono, że jedynie pojedyncze panele nie zawierają hotspotów, dlatego też obie mikroinstalacje mają charakter naziemny.

Krok drugi – schemat

Oprócz starannie wybranych paneli fotowoltaicznych do zbudowanie mikroinstalacji OZE potrzebne były również falowniki  jednofazowe off grid, które będą reagowały na napięcie startu od 33*5 V, akumulatory o napięciu 12V lub 24V, rozdzielnice budowlane oraz stelaże do profili aluminiowych. Obie instalacje opierają się na połączeniu szeregowym i będą zajmować około 10 metrów każda.

„Cieszę się, że studenci Politechniki Poznańskiej podjęli wyzwanie zbudowania mikroinstalacji OZE z recyklingu, z których już niebawem będą mogli skorzystać mieszkańcy. Mam nadzieję, że stworzone instalacje będą na co dzień przypominać poznaniakom jak duży jest potencjał w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zachęcą ich do prawidłowego postepowania z tego rodzaju odpadami” – podkreśla Monika Wyciechowska z RLG.

Zobaczyłem, zbudowałem, wygrałem

Mikroinstalację OZE z recyklingu już wkrótce będzie można zobaczyć na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

„Nasze działania ukierunkowane są na pogłębianie wiedzy z obszaru gospodarki odpadami, poprzez nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony, w tym oczywiście promowanie praktycznego wymiaru recyklingu. Chcemy pokazywać poznaniakom, że ich codzienne wybory mają znaczenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Oddając elektryczne odpady do miejsc przeznaczonych oraz specjalnych pojemników, mamy gwarancję, że ZSEE  trafi do profesjonalnych zakładów przetwarzania, w których odzyskuje się metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne oraz szkło. Części odzyskanych materiałów można nadać drugie życie, nawet tak niezwykłe jak mikroinstalacja OZE” – mówi Michalina Magdziarz, Specjalista ds. Funduszy Unijnych i edukacji ekologicznej z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Poznaniu.