Plastic is (NOT) Fantastic

Plastic is (NOT) Fantastic

„Czy wiesz, że …plastikowa butelka może rozkładać się w naturze nawet 500 lat? Dlatego tak ważna jest segregacja i recykling. Dzięki ponownemu przetworzeniu w profesjonalnych zakładach, można odzyskać materiał do ponownego wykorzystania – w konsekwencji mniej zaśmiecane jest środowisko. Jednak by można było odpady oddać do recyklingu muszą być one odpowiednio segregowane, dlatego niezbędna jest wiedza w tym zakresie”.