PolKa – Polska Kaucja

PolKa – Polska Kaucja

Za 11 miesięcy, 1 stycznia 2025 r., w Polsce ruszy system kaucyjny. Obejmie on plastikowe butelki, wielorazowe butelki szklane oraz puszki. Producenci i sklepy powinny jak najszybciej przystąpić do Polskiej Kaucji. Polacy, bez okazania paragonu, będą mogli zwrócić opakowania w punktach zbiórki i odebrać wcześniej naliczoną kaucję. Jest to znaczący krok w kierunku zamykania obiegów i ograniczenia ilości odpadów.

Idzie nowe

PolKa – Polska Kaucja to podmiot utworzony przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Tworzy go zespół ekspertów, którzy wdrażali systemy kaucyjne za granicą, ale znają również realia krajowe.

„Cieszę się, że mogę wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie nabyte za granicą, aby stworzyć w Polsce efektywny system kaucyjny. To olbrzymi zaszczyt i odpowiedzialność. Spółka ma ambicję zostać jednym z wiodących operatorów w skali kraju.”

Marcel Rakowski, prezes zarządu PolKa – Polska Kaucja.

Jak to działa?

W systemie kaucyjnym uczestniczą: konsumenci, sklepy, operatorzy systemu oraz producenci zwani także wprowadzającymi. Do każdego opakowania, które jest:

  • jednorazową butelką z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,
  • wielorazową butelką szklaną o pojemności do 1,5l,
  • puszką o pojemności do 1l

zostanie doliczona kaucja. Jej wysokość została ustalona na 50 groszy, aczkolwiek trwają konsultacje z branżą, by ja zwiększyć. Konsument robiąc zakupy i kupując napój w wielorazowej butelce szklanej o pojemności do 1,5l wpłaci kaucję. Sklepy będą się dzielić na te, które:

  • tylko pobierają kaucję i przekazują ją operatorowi
  • pobierają kaucję i wypłacają kaucję

Warto podkreślić, że wszystkie sklepy powyżej 200 m² będą pobierały i wypłacały kaucję. Kluczowym elementem systemu kaucyjnego będzie operator systemu czyli podmiot reprezentujący. Jego podstawowym zadaniem jest ewidencjonowanie kaucji. Do jego obowiązków należeć będzie również: przekazanie kaucji sklepowi, zabieranie opakowań, ewidencjonowanie kaucji i opakowań oraz dokonywanie rozliczeń z producentem.

Ważny krok w GOZ

Najważniejszą ideą stojącą za wdrożeniem systemu kaucyjnego jest wzrost poziomu recyklingu podyktowany nie tylko przepisami unijnymi np. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów czy Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, ale także rosnącą świadomością społeczną. O skuteczności systemu zadecyduje w dużej mierze efektywna edukacja.

„Cieszę się, że Fundacja Odzyskaj Środowisko bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie edukacji ekologicznej prowadzonej w całej Polsce w ramach projektu Elektryczne Śmieci,  a także realizacji ogólnopolskich projektów w zakresie gospodarki cyrkularnej np. usługa EKOzwrotów realizowana wspólnie z InPost, powołała nowy podmiot PolKa – Polska Kaucja, który będzie miał wielki przywilej budować polski system kaucyjny”

Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko

Informacje o PolKa-Polska Kaucja: www.polskakaucja.pl