Pomaganie przez zbieranie

Pomaganie przez zbieranie

Zbierając elektryczne śmieci można uratować nie tylko środowisko naturalne, ale również zdobyć konkretne dofinansowanie dla wybranej osoby lub akcji. To nowa propozycja, którą Fundacja Odzyskaj Środowisko kieruje do innych organizacji działających społecznie.

Stowarzyszeń, fundacji i podmiotów non-profit jest w Polsce bardzo wiele. Osób i inicjatyw potrzebujących wymiernej pomocy – jeszcze więcej. Zorganizowanie zbiórki elektrycznych śmieci i przekazanie ich do recyklingu jest jednym ze sposobów na zdobycie funduszy.
– Pracując w fundacji zdajemy sobie sprawę, że znalezienie sponsorów i wsparcia finansowego nie jest prostą sprawą. Dlatego proponujemy innym organizacjom społecznym, poszukującym środków na realizację celów statutowych, okazjonalną bądź stałą współpracę – wyjaśnia Katarzyna Sodo z Fundacji Odzyskaj Środowisko, której celem jest m.in. popularyzowanie idei recyklingu oraz wpływanie na podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie postępowania ze Zużytym
Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEiE).

Wystarczy zebrać elektryczne śmieci
Zasada współpracy jest prosta: należy skontaktować się z Fundacją Odzyskaj Środowisko i korzystając z jej doświadczeń zorganizować zbiórkę jak największej ilości elektrycznych śmieci nadających się do przetworzenia. Może być to sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie przenośne i akumulatory. Fundacja Odzyskaj Środowisko pomoże w przekazaniu zebranych elektrycznych śmieci do firmy MB Recycling, a dochód uzyskany z recyklingu zostanie przekazany na realizację celów statutowych organizatora akcji.
– Zbiórki mogą być organizowane przez podmioty działające na terenie całej Polski. Sami rozpoczęliśmy już w regionie świętokrzyskim akcję propagującą pomaganie przez zbieranie elektrycznych śmieci. Ostatnia zbiórka odbyła się we Włoszczowie przy dużym zaangażowaniu Fundacji Jesteśmy Blisko. We wrześniu zebraliśmy wspólnie w tym mieście w ciągu jednego dnia
kilka ton elektrycznych śmieci do recyklingu – dodaje Katarzyna Sodo.
7 września 2018 r.