Projekt EKO OPERACJA

Projekt EKO OPERACJA

Projekt „EKO-OPERACJA. Polsko – ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. to cykl szkoleń i seminariów realizowanych zarówno na Ukrainie jak i w Polsce. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i współpraca gospodarcza przedsiębiorców z obu Państw.
W ramach projektu Fundacja prowadzi szkolenia dot. recyklingu i przykładów polskich rozwiązań prawnych w zakresie gospodarki odpadami.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód, a lokalnym partnerem Fundacja Odzyskaj Środowisko. Na Ukrainie partnerskimi organizacjami są Fundusz „Podil’ska Gromada” i Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw” oraz Ukraińsko – Polskie Centrum Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu.