Recykling w 5 krokach

Recykling w 5 krokach

Przybliżymy Wam proces recyklingu Elektrycznych Śmieci:

Krok 1: Selektywna zbiorka – to konieczny warunek recyklingu. Dzięki segregacji sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania elektrycznych śmieci;

Krok 2: Demontaż – czyli rozłożenie urządzenia na poszczególne części, które następnie są przetwarzane indywidualnie;

Krok 3: Usuwanie substancji niebezpiecznych – występujące w niektórych urządzeń AGD substancje niebezpieczne, takie jak rtęć, ołów, kadm, bromowane związki organiczne (BZO) są usuwane i przetwarzane w sposób bezpieczny;

Krok 4: Przetwarzanie – poszczególnych części urządzenia. W wyniku tego procesu odzyskiwane surowce mogą być wykorzystane w nowych produktach;

Krok 5: Rekultywacja – odzyskiwanie substancji chemicznych lub metali z zużytych baterii i ogniw;

Odzyskane materiały i surowce w trakcie procesu recyklingu są wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń.

#badzeko