Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Proces recyklingu  AGD, obejmuje szereg działań, których celem jest odzyskanie i przetworzenie zużytego sprzętu.

Poszczególne kroki to:

  • Selektywna zbiorka – to pierwszy i najważniejszy warunek recyklingu. Dzięki segregacji sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania elektrycznych śmieci;
  • Demontaż – rozłożenie urządzenia na poszczególne części, które następnie są przetwarzane indywidualnie;
  • Usuwanie substancji niebezpiecznych – występujące  w niektórych urządzeń AGD substancje niebezpieczne, takie jak rtęć, ołów, kadm, bromowane związki organiczne (BZO) są usuwane i przetwarzane w sposób bezpieczny;
  • Odzysk substancji chemicznych lub metali ze zużytych baterii i ogniw;
  • Przetwarzanie – poszczególne części urządzenia są poddawane procesom przetwarzania.

W wyniku przetwarzania elektrycznych odpadów, odzyskane materiały są wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń

#opolejesteco #pasiekawsercuopola