Sposoby na baterie

Sposoby na baterie

Zużyta bateria może stanowić odpad niebezpieczny, dlatego tak ważne jest, aby pozbyć się jej w odpowiedni sposób. Czy wiesz, co zrobić ze zużytą baterię? Ten niebezpieczny odpad należy:

  • Oddać do PSZOK znajdujących się na terenie twojego miasta/gminy
  •  Wrzucić do specjalnego pojemnika, które znajdziesz w urzędzie, na poczcie, sklepie, w szkole
  •  Wrzucić do specjalnego pojemnika na małogabarytowy ZSEiE, posiadającego specjalną wrzutnię na baterie.

Pamiętaj! Bateria, gdy trafi w nieodpowiednie miejsce, może ulec korozji. Zawarte w niej metale ciężkie trafią do wód gruntowych powodując skażenie środowiska naturalnego.

#badzeko