Sposoby na baterie

Sposoby na baterie

Czy wiesz co zrobić ze zużytą baterią?

Ten niebezpieczny odpad należy:   

  • Wrzucić do Miejskich Punktów Elekrtoodpadów ustawionych w Opolu,
  • Oddać do PSZOKów /mPSZOKów znajdujących się na terenie Opola,
  • Wrzucić do specjalnego pojemnika, który znajdziesz w urzędach, na poczcie, sklepach, w szkołach,
  •  Wrzucić do specjalnego pojemnika na małogabarytowy ZSEiE, posiadającego specjalną wrzutnię na baterie.

Pamiętaj, że bateria wyrzucona do kosza na odpady zmieszane ulegnie korozji. Zawarte w niej metale ciężkie trafią do wód gruntowych powodując skażenie środowiska naturalnego.

#opolejesteco #pasiekawsercuopola