Sukces ogólnopolskiego projektu OSP na straży środowiska

Sukces ogólnopolskiego projektu OSP na straży środowiska

Jednostki z 2 milionami złotych

475 samochodów ciężarowych wypełnionych po brzegi starymi lodówkami, zużytymi pralkami i niedziałającymi telewizorami wyjechało w ciągu roku z Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt „OSP na straży środowiska”  swój sukces zawdzięcza zaangażowaniu druhen i druhów z 773 remiz w całej Polsce oraz 64 000 odbiorców bezpośrednich, którzy czynnie wspierali zbiórki.

Zmiany globalne zaczynają się lokalnie

Projekt „OSP na straży środowiska” jest uzupełnieniem projektu Elektryczne Śmieci, który dedykowany jest miastom powyżej 40 tys. mieszkańców.

„Projekt OSP na straży środowiska” otwiera nowy rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektrośmieci chętnie włączą się lokalne społeczności.”

druh Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Do tej pory w projekt zaangażowało się ponad 770 jednostek ze wszystkich województw na terenie kraju.

 „Imponująca liczba jednostek uczestniczących w projekcie i ilość zebranych ton sprzętu to dowód na to, że w mniejszych miejscowościach, które mają dla nas szczególne znaczenie, wielkogabarytowe e-odpady stanowią nadal duży problem i nasza inicjatywa wychodzi naprzeciw tym potrzebom.”

Artur Rzysko, MB Recycling

Najwięcej ton elektrycznych i elektronicznych śmieci zostało zebranych w województwach śląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim. Najwyższą kwotą, jaką jednostka otrzymała za jedną zbiórkę elektrycznych śmieci, było imponujące 13,9 tys. złotych.

Korzyści dla wszystkich

Projekt „OSP na straży środowiska” to nie tylko realna pomoc dla strażaków ochotników i ich remiz, ale także wsparcie lokalnej społeczności w selektywnej zbiórce elektrycznych śmieci. Wśród korzyści projektu oczywista jest również dbałość o środowisko naturalne.

„Udział w akcji to kolejna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przez OSP na doposażenie jednostki lub charytatywne wsparcie społeczności lokalnej. Jednostki uczestniczące w akcji „OSP na straży środowiska” wykorzystują pozyskane środki równiez na sfinansowanie lub współfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego czy sprzętu bojowego”

Sławomir Borowski, Związek OSP RP

Z kolei o wymiar edukacyjny projektu dba Fundacja Odzyskaj Środowisko, organizując warsztaty, wystawy, turnieje oraz miniwykłady przeznaczone m.in. dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

„Cieszę się, że możemy mieć swój wkład w kształcenie smartpokolenia, które będzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo wspólnot lokalnych, ale także ochronę środowiska naturalnego.”

Krzysztof Kieszkowski, Fundacja Odzyskaj Środowisko

Projekt „OSP na straży środowiska” realizowany jest we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych OSP RP, MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

*****

OSP na straży środowiska” to ogólnopolska akcji, która pozwala jednostkom OSP pozyskać dodatkowe środki za  zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne przekazane przez okolicznych mieszkańców.  

Więcej informacji: OSP na straży środowiska – Elektryczne śmieci (elektrycznesmieci.pl)