Szczęście można znaleźć w śmieciach!

Szczęście można znaleźć w śmieciach!

Czy ekologia i edukacja ekologiczna to tylko „ławka szkolna”, akcje i kampanie? Czy też może radość życia i harmonia w duszy?

Publiczne kampanie edukacyjne dotyczące Zużytego Sprzętu elektrycznego i Elektronicznego czy zużytych baterii w znaczącym stopniu koncentrują się na akcjach informacyjnych (kampanie reklamowe, działania PR), różnego typu konkursach połączonych np. ze zbiórką odpadów. I to jest baza, która jest konieczna, by społeczeństwo otrzymywało konkretne informacje na temat zasad postępowania z tymi szczególnymi odpadami.
Warto jednak od czasu do czasu dodać przysłowiową wisienkę na torcie, czyli akcje o zupełnie innym wymiarze. Przykładami takich działań są dwie inicjatywy zrealizowane przez Fundację Odzyskaj Środowisko w 2015 r. w ramach kampanii „Świadomość i Możliwość”.
Ponieważ Fundacja współpracuje z gronem wolontariuszy to w ramach nagrody dla najbardziej zaangażowanych osób przygotowano warsztaty „Szczęście jest w naturze”. Podczas szkolenia, uczestnicy samodzielnie stworzyli definicje szczęścia, indywidualnie określali sfery, które zwiększają ich poziom szczęścia, a wszystko to w kontekście życia w zgodzie z sobą i z naturą. Warsztaty były bardzo pozytywnie przyjęte przez wolontariuszy i na pewno są zachętą do włączania się do kolejnych proekologicznych działań Fundacji.