Trash Art – czyli sztuka ze śmieci

Trash Art – czyli sztuka ze śmieci

Czy Elektryczne Śmieci mogą stać się inspiracją i materiałem dla artystów tworzących unikatowe dzieła sztuki? Oczywiście, ze tak! Surowce odzyskane w procesie recyklingu w specjalistycznych zakładach przetwarzania są wykorzystywane, m.in.:  do tworzenia kolekcji oryginalnej biżuterii, czy figur szachowych. Sztuka ze śmieci również rolę edukacyjną. Skłania do refleksji nad naszym podejściem do środowiska naturalnego oraz korzystania z jego zasobów.

#badzeko