Sekrety Polimiodu i kieleckich krainek

Sekrety Polimiodu i kieleckich krainek

30 maja o godz. 11.00 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba wraz z przedstawicielami Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz organizacji odzysku RLG Polska, przy udziale studentów Uczelni odwirują miód z uli z recyklingu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie degustacja miodu i produktów pszczelich oraz warsztaty z tworzenia świec z węzy.

Edukacja ekologiczna na słodko

„Pierwsze w tym sezonie miodobranie z pokazowym wirowaniem miodu to nie tylko dowód na to, że pszczoły krainki doskonale czują się na naszej Uczelni, ale to przede wszystkim okazja do tego, by przypominać jak ważne są pszczoły w naszym ekosystemie. Warto podkreślić, że miodobraniu będą towarzyszyć warsztaty ekologiczne, dzięki którym studenci poznają ciekawostki z życia pszczół i recyklingu, a także będą mieli okazję do stworzenia naturalnych, woskowych świec.”

Barbara Łukawska, Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Uczestnicy miodobrania będą mogli spróbować swoich sił w odsklepianiu miodu czy obsłudze miodarki.

„W ramach miodobrania studenci zobaczą z bliska ule z bębnów od pralek, ale także unikatowe szachy z recyklingu czy dzieła sztuki w nurcie trash art.. Wszystkie wyżej wskazane przedmioty powstają dzięki zaangażowaniu mieszkańców Kielc w selektywną zbiórkę elektrycznych śmieci. Dzięki temu, że elektrośmieci trafiają do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling i Maya Victory, możemy z nich odzyskać cenne surowce i materiały, a z części z nich stworzyć m.in. niecodzienne domy dla pszczół.”

Kinga Rodkiewicz, Fundacja Odzyskaj Środowisko

Pasieka z recyklingu

Pięć charakterystycznych czerwonych uli z elementów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci stanęło na Politechnice Świętokrzyskiej w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Pasieką z recyklingu opiekuje się zawodowy pszczelarz o wieloletnim doświadczeniu Damian Śpiewak, który przekonuje do idei pasiek miejskich:

„Pszczoły w mieście czują się doskonale, z tego względu, że dużo jest pożytku na terenach miejskich i nie stosuje się oprysków pestycydów ani herbicydów. To jest dużym plusem. Mam nadzieję, że tegoroczny Polimiód dorówna smakiem i aromatem zeszłorocznemu, a nawet go przebije.”

Damian Śpiewak

Dzięki ulom na Politechnice Świętokrzyskiej, Kielce znalazły się na szlaku pasiek z recyklingu obok takich miast jak: Zamość, Świdnik, Krosno, Wałbrzych, Częstochowa, Poznań, Iłża, Katowice. Więcej o szlaku pasiek z recyklingu znajduje się na stronie Fundacji Odzyskaj Środowisko.

ZOBACZ TAKŻE

Polimiód – badania miodu z miejskiej pasieki z recyklingu w Kielcach

Na czerwonym szlaku

Pszczoły na dachu Politechniki czyli Światowy Dzień Pszczół 2021