Dla kogo tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu?

Dla kogo tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu?

1 marca w czasie uroczystej Gali poznamy laureatów Programu Polska Stolica Recyklingu. Zwycięskie Miasto otrzyma zaszczytny tytuł oraz statuetkę wykonaną z recyklingu elektrycznych śmieci, a najlepsza szkoła nagrodę w wysokości 50 000 złotych. W ogólnopolskim Programie, organizowanym przez Fundację Odzyskaj Środowisko, wzięło udział kilkadziesiąt miast oraz kilkaset szkół z całego kraju.

SMARTedu – edukacja ekologiczna inaczej

Program Polska Stolica Recyklingu skierowany był do miast, ale także do szkół, instytucji kultury, jednostek miejskich.

„Główna idea programu opiera się na niestandardowej, praktycznej edukacji ekologicznej. Z jednej strony zachęcaliśmy miasta do grywalizacji w zbiórce elektrycznych śmieci, z drugiej zaangażowaliśmy uczniów i mieszkańców do aktywnego włączenia się w kampanię na rzecz ochrony środowiska. Już teraz gratuluję wszystkim Miastom i szkołom uczestniczącym w Programie zaangażowania i determinacji, a przede wszystkim troski o środowisko naturalne. Udział w Polskiej Stolicy Recyklingu jest dowodem na to, że tworzymy dziś „smart community”, która wyróżnia się wysoką świadomością ekologiczną” – podkreśla Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Elektryczne śmieci w roli głównej?

Tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu oraz wyjątkową statuetkę otrzyma to miasto, które przekazało do recyklingu największą ilość elektrycznych śmieci w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na wynik miasta składają się:

  • Zbiórki elektrośmieci w instytucjach, placówkach oświatowych, jednostkach miejskich
  • Zbiórki elektrycznych śmieci w czasie eventów oraz ekopikników
  • Odbiory bezpośrednie z domów mieszkańców zgłaszane poprzez formularz lub infolinię
  • Elektroodpady zebrane do czerwonych pojemników na mały ZSEiE

Nagroda w postaci 50 000 złotych trafi do szkoły, która zebrała największą ilość punktów za zbiórkę elektrycznych śmieci.

„Warto podkreślić, że w ramach Programu uczniowie odwiedzili również czerwony pojemnik na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i stworzyli materiały edukacyjne o potrzebie selektywnej zbiórki elektroodpadów” – mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Program Polska Stolica Recyklingu skierowany jest do miast uczestniczących w projekcie Elektryczne Śmieci. Wszystkie szczegóły wraz z regulaminem i harmonogramem znajdują się na stronie www.polskastolicarecyklingu.pl.

ZOBACZ TAKŻE

Polska Stolica Recyklingu. Prezydenci miast zachęcają do grywalizacji

Polska Stolica Recyklingu

Polska Stolica Recyklingu – ogólnopolski konkurs dla miast