Elektryczne śmieci zamienione na złotówki dla WOŚP

Elektryczne śmieci zamienione na złotówki dla WOŚP

12 000  złotych trafiło na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poznaniacy, od stycznia do końca lutego, zebrali 24 tony elektrycznych śmieci. Wszystkie elektroodpady trafiły do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling i Maya Victory. Poznaniacy połączyli ekologię z dobroczynnością.

Elektryczne śmieci zagrały dla WOŚP

Inicjatywa zbiórki elektroodpadów na rzecz WOŚP to wynik projektu „Elektryczne Śmieci”, w którym uczestniczy Poznań. W ramach umowy podpisanej przez miasto, MB Recycling oraz Fundację Odzyskaj Środowisko na terenie miasta  stanęło już 60 charakterystycznych pojemników na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

„Mieszkańcy mogli również oddawać elektroodpady poprzez formularz online, infolinię 572 102 102, ale także w trakcie zbiórek np. w szkołach. Gratuluję poznaniakom bardzo dobrego wyniku i cieszę się, że wspólnie możemy pomóc w walce z sepsą”

Robert Magolon, Pełnomocnik Zarządu ds. Projektu Elektryczne Śmieci

Wygrywamy dla wszystkich

31. Finał WOŚP odbył się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

„Fundacja Odzyskaj Środowisko koncentruje swoje działania na niestandardowej edukacji ekologicznej. Nasze warsztaty, eko pikniki czy zajęcia często wychodzą poza utarte schematy, a wszystko po to, by zachęcić jak najwięcej osób do selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci. Tym razem zachęcaliśmy mieszkańców Poznania do zrobienia porządków i świetnie się to udało. Dzięki temu, zyskaliśmy wszyscy: poznaniacy, bo pozbyli się niebezpiecznych sprzętów ze swoich domów i mieszkań; środowisko naturalne, bo elektryczne śmieci trafiły do recyklingu i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na walkę z groźną sepsą.”

Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko

Pomaganie w duchu eko

Akcja przekazywania elektroodpadów na rzecz WOŚP trwała ponad miesiąc. Zaangażowali się w nią mieszkańcy Poznania, ale także szkoły i placówki oświatowe.

„Bardzo dziękuję poznaniakom za to, że znaleźli czas i ochotę, by włączyć się w zbiórkę elektrośmieci. Dzięki temu zaangażowaniu, wsparcie na rzecz walki z sepsą będzie jeszcze większe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, w czasie kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, również zorganizujemy taką zbiórkę, która łączy w sobie elementy edukacji ekologicznej na rzecz selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci
z dobroczynnością.”

Monika Wyciechowska z RLG Polska

Zbiórka elektrycznych śmieci na rzecz WOŚP odbyła się w ramach projektu Elektryczne Śmieci realizowanego wspólnie przez Miasto Poznań, MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku RLG Relectra Polska. Ze strony WOŚP akcję koordynował Sztab Ławica.

ZOBACZ TAKŻE

Poznań zbiera elektryczne śmieci i pomaga WOŚP

Poznań zbiera Elektryczne Śmieci i wspiera WOŚP

Ekologiczne ozdoby świąteczne? Poznaniacy już je mają!