Kampania edukacyjna – Bee in Opole

Jak pomóc pszczołom?
Od pralki do ula